La xarxa de calor i fred centralitzada del 22@ es comença a estendre per Barcelona

Aquesta xarxa va néixer amb les actuacions urbanístiques vinculades al Fórum 2004 i és la primera d’aquestes característiques a la capital catalana. A diferència del sistema que tenen la majoria de ciutadans, on l’energia es genera a cada domicili, aquí prové d’una instal.lació centralitzada. La central, en aquest cas, està situada a la zona del Besòs i l’energia s’obté de la valorització de residus urbans que, altrament, anirien a l’abocador. L’aigua escalfada o refredada es distribueix a través de tubs subterranis a més de 70 edificis del 22@.
Un dels principals avantatges competitius de les xarxes urbanes de calor i fred és que tenen un rendiment superior als sistemes centralitzats d’edifici i molt superior als individuals d’habitatge. Al nostre país aquestes xarxes són encara una novetat, però en moltes ciutats d’arreu del món tenen extensions considerables des de fa temps.

(ARA 11/01/2013)